Жития святых, патерики, прологи, минеи, фрагменты хроник, апокрифы.
С. В. Булгаков Настольная книга священно-церковно служителя. Полное издание 1913 года
 
  Предыдущая Следующая  

С. В. Булгаков
Настольная книга священно-церковно служителя.
Полное издание 1913 года
стр. 410

Увеличить страницу
почивающего в затворе, ХП-XIII в., пр. И с а а к и я, подвизавшагося в ватворе (14 февр.), пр. И л и и Муромца (19 дек.), св. муч. I о а и н а младенца, пр. Η и нона сухого (11 дек.), пр. Ефрема, епископа Переяславского (28 янв.), пр. Тита иеромонаха (27 февр.). Всех преподобных отец, в пещере пр. Антония нетленными мощами почивающих, числом 73, в том числе 9 в затворе. В сей пещере хранятся также мтроточивые главы, числом 30. Тех свв. отцев, которые имеют нарочитую церковную службу, числом 27, которым же показана общая служба, тех числом 33. Святой Иулиании деве также есть особая служба, а 12 зодчим Печорские церкви служба не показана. Святые показаны выше по порядку от входа в Ближние пещеры до выхода. Память их общая празднуется еще во вторую неделю Великого поста вместе с преподобными Дальних пещер (см. 28 авг.). Общий канон святым Ближних пещер написан в конце XVII в. Проставление прел. И ρ о д и о н а Илоозерского. Ученик прел. Корнилия Комельского (см. 19 мая), он по смерти своего наставника удалился на Илооэеро (в Новгор. губ.) и там на полуострове (в 15 вер. от Белозерска) основал обитель (ныне упраздненную). Скончался он схимником в 1541 г. Мощи его почивают под спудом в обители его (ныне погост Родионовский, Белозерского уезд.).-Пр. Харитона Сянжфм-ского, преемника пр. игумена Бвфимия (см. 20 янв.). Пр. Харитон, ученик и преемник пр. Ввеимия, более 40 лет продолжал труды своего наставника, во всем ему подражая и, украшенный святолепными сединами, мирно почил о Господе 11 апр. 1509 г. Мощи его почивают под спудом в Вознесенской (бывшей монастырской, ныне приходской) церкви Бфимова погоста, в 20 вер. от Вологды. Ныне день его тезоименитства. . Д. t Пр. отца нашего ΚνβΪΑΚΑ отшельника. Родом из Коринка, сын священника, он принял пострижение у пр. Евеимия Великого (20 янв.). Затем он подвизался около 30 лет в основанной пр. Харитоном (см. 28 сент.) Сукийской обители, δ лет в пустыне Натуфа, δ лет в пустыне Руфа. Пищею отшельника было «горькое былие», а его постоянными занятиями — «спротяжфнные бдения и молитвы». Неустанно подавляя в себе «лакомственная жфлания, плотскую сладость» и «мудрование», пр. Кириак, поработил «плоть» духу и 109 лет от роду Скончался В СукИЙСКОМ Монастыре, В 556 Г. Тропарь, гл. 1. Пустынный житель, и в телеси ангел, и чудотворец показался еси Богоносе отче наш Еириаче, постом, бденгем, молитвою, небесная даровангя при-им, исцеляеши недужные, и души верою притекающих к тебе; слава Давшему тебе крепость: славу Венчавшему тя: слава Действующему тобою всем исцеления. Кондак, гл. 8. Яко поборника крепкого и заступника, чтущи тя священная лавра всегда, празднует летно памяти: но яко имея дерзновенге ко Господу, от врагов находящих соблюди ны, да зовем: радуйся отче треблаженне. Ап. и Ев. см. 25 сент. Пр. ФсофдНА милостивого. Он жил в г. Газе (в южной Сирии), имел семью и до того' был нищелюбив, что сам обнищал ради нищей братии. Скончался он от водяной болезни. Мощи его были прославлены истечением целебного мѵра. Мучч. Адды И ГАБЕДДАА, сына Сапора, царя Персидского, и КАЗНОЙ, сестры его, пострадавших за Христа около половины IV в. в ИИерсии. Св. Дада, бывший вельможею при дворе царя Сапора, своею твердостью в страданиях обратил ко Христу Гаведдая, сына царя Сапора, и его сестру Каздою, которые и скончались от жестоких мук. . 3. t Св. священномуч. Григория, (епископа) Великие Армении. Родом пареянин, он принял христианство в Кесарии Каппадокийской, откуда переселился в Армфнию и здесь при царе Тиридате пострадал за веру во Христа: его бросили в глубокий и нечистый ров, в котором св. Григорий, среди пресмыкающихся гадов, сырости и смрада, томился целых 14 лет, получая пищу тайно от одной вдовы. «Горькая муки» и «затворение долговременное» не поколебало мужества св. Григория, и он продолжал твердо хранить веру Христову. Освобожденный из рва для помощи впавшему в умоизступлениф Тиридату, он исцелил его, обратил в христианство и крестил. Будучи поставлен епископом Армении, «многострадальный пастырь», «Армении хвала», «возделал неплодную ниву», засеял «словесная семена» благочестия в сердца всех армян, разогнал «тму безбожия идольскаго», за что и по

  Предыдущая все страницы Следующая  
На Главную
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
карта библиотеки

Новости

              Яндекс.Метрика
     
Сегодня православные празднуют Красную горку
23 апреля православные верующие отмечают Красную горку. Праздник установлен православной церковью как напоминание о явлении Иисуса Христа двенадцати апостолам. Сегодня православный мир празднует Красную горку, дата которой назначается через 7 дней после даты Пасхи.
В Чечне заложен храм в честь святой великомученицы Варвары
От лица главы Чеченской республики Рамзана Кадырова епископу был передан в дар ковчег с частицей мощей святой великомученицы Варвары.
Патриарх благословил крестный ход в память подвигов новомучеников РПЦ
По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с мая по июль 2017 года планируется проведение пешего крестного хода Могилев – Витебск – Великие Луки – Псков в память 100-летней годовщины начала подвигов новомучеников и исповедников Церкви Русской.
В Великобритании нашли уникальную фреску с изображением Христа
В Великобритании, на территории города Ковентри, нашли старую фреску. Специалисты говорят, что она была скрыта от глаз на протяжении 50 лет.

 

Публикации сайта "Агиограф" разрешены для некоммерческого использования без ограничений, если иное не оговорено особо.

 

 
              Яндекс.Метрика