Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 32вой же части щита, в зелепом поле, великан с копьеи в правой руке, обращенным же-лезком вниз. В павершьв шлема дворянская корона. Употребляют^ его: Фризе, происходящее от Антона Фризе, Генеральнаго Контролера Королевскпх Монетньгх Дворов, которому вьппепзображепный герб вместе с потомственньгм дворян-ством пожалован за усердную службу Королем Станиславом Авгу-стом, в 1768 году. zielonem olbrzym, w prawej ręce oszczep zeleżcem na dół trzymający. W szczycie hełmu sama korona szlachecka. Używają go: Fryzę, rodzina wywodząca pochodzenie swoje od Antoniego Fryzę, Je-neralnego Kontrollera Mennic Królewskich, który za gorliwość w służbie, przez Króla Polskiego, Stanisława Augusta, do godności szlacheckiej dyplomem z roku 4 768 wyniesiony i herbem powyższym zaszczycony został. HERB GALERA. В разчетверепном щнте па-кииут щиток, в голубом поле котораго галера. В по-лях щита, золотых и крас-ных накрест, в первом и четвертом, по одному черному двуглавому орлу, а во втором Na środku tarczy przećwier towanej, rzucona mała tarcza z galerą w polu niebieskiem. W polach tarczy ogólnej, na krzyż złotych i czerwonych, w pierwszem i czwartem, orły dwugłowe czarne,— w drugiem 34


  Предыдущая Первая Следующая