Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 73ние, постановлением Сейма 1685 года возведеи в Дворяне Королевства Польскаго. zaszczytne zasługi swoje, przez Uchwałę Sejmu z roku 1685, do używania przywilejów Szlachectwa Polskiego przypuszczonym został. ГЕРБ ГРИФОРУЖ. HERB GRYFOR ÓŻ. В красном поле серебряный гриФ, взвившийся на дыбы влево, и в левой лапе держаний розу. Над щитом из дворянской короны выходит подобный же грииФ с розою, влево. Употребляют^ его: Розены, происходящее от Адама Розена, Адвоката при Апелля-циоппои Суде Царства Польскаго, который за отличие по службе ВСЕ-МЛЛОСТПВЕЙШЕ возведен в потом-ственлое дворянство, с пожалова-нием ему вышеозначеннаго герба, W polu czerwonćm gryf srebrny w lewo wspięty i w lewej łapie rdzę trzymający. Nad tarczą z korony szlacheckiej, wychodzi takiź gryf z różą w lewo. Używają go: Rozenowie, pochodzący od Adama Rozena, Adwokata przy Sądzie Appellacyjnym Królestwa Polskiego, który za odznaczenie się w służbie, miał sobie NAJŁASKAWIEJ nadane dziedziczne szlachectwo wraz z herbem powyższym; dyplomem 75


  Предыдущая Первая Следующая