Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 94коих Фелпкс из-Любани Любаи-ский, Войскиии Хэиищшскиии, в 1772 году продал пмение свое Крассов и Подлазье. Сломовские, в прежнем Серадском Воеводстве. Андрей в 1789 году владел пмением Сло-мово. Туржанские, в прежней Львовской Земле. Андрей в 1715 году назначен в должность Вой-скаго той же Землп. Z tych Feliks z Lubani Lubański, Wojski Chęciński, w roku 1772 sprzedał dobra swoje Krassów i Pod-łazie. Słomowscy, w dawnem Województwie Sieradzkiem. Z tych Andrzej, w roku 1789 był dziedzicem dóbr Słomowa. Turzańscy, w dawnej Ziemi Lwowskiej. Andrzej, w roku 1715 nominacyę na urząd Wojskiego tejże Ziemi otrzymał. ГЕРБ ГРЖИМАЛА 4. HERB GRZYMAŁA 4. Щит как в гербе Гржима-ла 3. В навершье шлема строусовыя пера. Употребляют^ его: Гертики, в прежнем Вплен-ском Воеводстве оседлые, из коих Христофор Гертик, Каши- Tarcza jak w herbie Grzymała 3. W szczycie hełmu strusie pióra. Używają go: Her ty ko wie, w dawnem Województwie Wileńskióm osiedli. Z tej rodziny Krzysztof Hertyk, Kapitan 102


  Предыдущая Первая Следующая