Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 117Медицины и бывший Советник Короля Польскаго Станислава Августа, в 1807 году получил от Франца I Императора Австрийскаго Короля Галицип и Лодомерии, владевшаго тогда частию края составляющаго ныне Царство Польское, диплом на дворянство с вышеописанным гер-бом. Medycyny i były Konsyliarz Króla Polskiego Stanisława Augusta, w roku 1807 od Franciszka I Cesarza Austryackiego, Króla Galicyi i Lo-domeryi, do którego część kraju obecnie Królestwo Polskie składającego należała, miał sobie nadane szlachectwo dziedziczne i dyplom na takowe wraz z herbem powyższym pozyskał. ГЕРБ ГАУБИЦКиЙ. HERB IIAUBICKI. В голубом поле ястреб летящий вправо, с голубем в когтях. В навершье шлема павлиный хвост. Употребляютз его: Плахецкие, в прежнем Хел-минском Воеводстве оседлые. Из рода их Тибурций Плахецкиии в 17 6 5 году купил там же имение Тржепч, которое потом наследовали сыновья его Владислав и Фердинанд. W polu niebieskiem jastrząb lecący w prawo, i w szponach gołębia trzymający. W szczycie hełmu ogon pawi. Używają go: Płacheccy, rodzina w dawnem WojewództwieChełmińskićm osiadła. Z niej Tyburcyusz Płacliecki, w roku 1765 nabył tamże dobra ziemskie Trzepcz, które później synowie jego Władysław i Ferdynand odziedziczyli. 125


  Предыдущая Первая Следующая