Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 2вправо, а на груди орла также ициток с шахматныи голубо-серебряным полем. В полях щита: в первом, красном, серебряный полуторный крест; во втором, напол-разделен-ном, в правой красной поло-вине коса остреем внутрь, а концем вииз; в левой же, голубой, половипа подковы вверху с косою соединенной; в точке их соединения серебряный полуторный крест; в третем, красном поле, две косы на-крест, остреем впутрь, а концами вверх; в четвертом же, голубом поле, золотая вооруженная нога, согнутая в ко-лне и ступпею обращенная вправо. Над щитом три шлема, средний с княжескою короною прямо, a крайние с графскими коронами к нему впол-оборота, все три с золотыми рЬшетками и с золотыми же па цепях висящими медалями. В навершьт. перваго шлема золотая вооруженная рука, согнутая в локте и с обнаженным ме-чем, вправо; в навершье вто-раго шлема черный двуглавый орел, а в навершье третяго, такая же как в четвертом по-ле вооруженная нога. Намет, начиная от половины средняго głowa, w prawo, tarczę małą na piersiach biało i niebiesko szachowaną mający. W polach głównej tarczy: w pierwszem czer-wonem, krzyż srebrny półtora-czny; w drugiem dwudzielnem, w prawej połowie czerwonej, kosa ostrzem do środka, a końcem na dół; w lewej połowie, w polu niebieskiem, pół podkowy z tąz kosą w górze zetkniętej ; na zetknięciu kosy z podkową, stoi krzyż srebrny półtoraczny; w trze-cićm polu czerwonćm dwie kosy na krzyż ostrzem do środka, a końcami w górę; w czwartem zaś niebieskiem, noga zbrojna złota w kolanie zgięta, stopą w prawo skierowana. Nad tarczą trzy hełmy, z tych środkowy z mitrą książęcą wprost, a obadwa skrajne koronami hrabiowskiemi nakryte, ku niemu zwrócone, wszystkie trzy z kratkami złotemi i takie-miz medalionami, na łańcuchach zawieszonemi. W szczycie pierwszego hełmu, ręka zbrojna złota w łokciu zgięta, z mieczem do cięcia w prawo; w szczycie drugiego hełmu, czarny orzeł dwój-głowy; a w szczycie trzeciego hełmu noga zbrojna, jak w czwartem polu głównej tarczy. Labry, poczynając od połowy środkowego hełmu, z prawej strony 2


  Предыдущая Первая Следующая