Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 33В голубои поле золотая стрела с раздвоенным ушком^ железком вниз, над скалой о трех вершннах. В навер-шье шлема золотой полумесяц рогами вверх. Употребляютз его: Ахматовичи, пз Татар в прежнем Великом Княжестве Ли-товском оседлых п разными прп-ни.ктиямп прпчпелеиных к со-словию дворянства. Происходить от Ротмистра Королевских войск Му-стафы Ахматовича, который в 1751 году владел имением Вака, иначе Войдагн называемым, в бывшем Виленском Воеводстве. W polu niebieskiem strzała złota z rozdartem skrzydełkiem, zelezcem na dół, nad skałą o trzech wierzchołkach. W szczycie hełmu złoty księżyc rogami w górę. Używają go: Aehma to wieżo wie, jedna z rodzin Tatarskich wdawnem Wielkiem Księstwie Litewskiem osiadłych, i na mocy szczególnych przywilejów do równości z szlachtą przypuszczonych. Pochodzą od Mustafy Achmatowicza, Rotmistrza w Wojsku Jego Królewskiej Mości, który w roku 1751 posiadał dobra Waka inaczej Wojdagi zwane, w byłem Województwie Wi-leńskićm położone. 36


  Предыдущая Первая Следующая