Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 36ГЕРБ АЛЕКСАНДРОВИЧ!». HERB ALEKSANDROWICZ В красном поле две косы накрест, концами вверх, а остреем к средин* щита; в точке их соединения сходятся сверху и снизу два меча с золотыми рукоятками. В навершье шлема три строусовыя пера. Употребляют^ его: Александровичи, с проз-внщем Витолд, вВелпком Кня-жестве Литовском оседлые. Члеиы этой фамилии исправляли в государ-стве развыя высшия должности; бона Александрович, в царствовапие Станислава Августа, был Подляс-ким Воеводою, а сын его Стани-слав в 1800 году, дипломом Римскаго Пмператова Франца II, возведен в Графское достоинство. W polu czerwonćm, dwie kosy na krzyż, końcami w górę a o-strzem do środka tarczy; w złączeniu ich schodzą się z góry i z dołu dwa miecze z rękojeściami złotemi. W szczycie hełmu trzy pióra strusie. Używają go: Aleksandrów iezowie, z przydomkiem Witold, rodzina w dawnem Wielkiem Księstwie Litewskiem osiadła. Członkowie onej piastowali w kraju wysokie urzędy, a mianowicie Tomasz Aleksandrowicz, był za panowania Stanisława Augusta Wojewodą Podlaskim, a syn jego Stanisław, w roku 1800 przez Cesarza Rzymskiego Franciszka II do godności Hrabiowskiej wyniesionym został. 39


  Предыдущая Первая Следующая