Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 45дел земским имепием. Потомки его, прозвавшись Бечковпчами, жи-тельствуют в нынешней Плоцкой Губернии. dobra ziemskie posiadał. Potomkowie jego Beczkowiczami się przezwawszy, w dzisiejszej Gubemii Płockiej osiedli. HERB В E К E S Z. ГЕРБ Б Е К Е Ш . В буром поле нога орлиная; вправом, верхнем, углу щита золотой иолумесяц рогами вправо, а в левом, нижнем, золотая осьмиконечная звезда. В навершье шлема три строу-совыя пера. Употребляютз его: Мрочкевичи. Происходят от Станислава Мрочкевпча, которому Король Польский Станислава Август, в награду заслуг оказанных государству и Монарху, грамотою в 1775 году пожаловал потомственное дворянство вместе с вышеизображенным гербом. W polu szarem noga czarnego orła; w prawym górnym kącie tarczy, księżyc złoty rogami w prawo, w lewym dolnym gwiazda ośmiopromienna złota. W szczycie hełmu trzy strusie pióra. Używają go: Mroczkiewiczowie, pochodzą od Stanisława Mroczkiewicza, któremu za zasługi dla kraju i Monarchy położone, Stanisław August ówczesny Król Polski Dyplomem z roku 1775 Szlachectwo dziedziczne wraz z herbem powyższym nadał. 48


  Предыдущая Первая Следующая