Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 59Употребляюта его: Вершхлейскиѳ, водворпвшисся в преншем Серадском Воевод-стве u Велюнской Зеиле. Из ишх Иваи, Осиш, Лаврептий, Николай и Францпск родные братья Верш-хлейские, в 1724 году, продали наслТ.дованныя ими от отца Павла, деревни Кршечов и Краш-ковнце. Фелициан же, Ловчий Добржинский, в 1761 году вла-дел селами: Камоцин, Воля Ка-моцка н Остров в Пётрковском повете. Używają go: Wierzchlejecy, rodzina w dawnem Województwie Sieradzkiem i Ziemi Wieluńskiej osiadła. Z tej Jan, Józef, Wawrzyniec, Mikołaj i Franciszek bracia między sobą rodzeni , wsie Krzeczów i Kraszkowice po ojcu Pawle odziedziczone, w roku 1724- sprzedali. Felicyan zaś -Łowczy Dobrzyński, w roku 1761, wsie Kamocin, Wolę Kamocką i Ostrów, w powiecie Piotrkowskim dziedziczył. ГЕРБ БЯЛЫНЯ HERB BIAŁYNIA В голубом иоле, в подко-ве, шипами вверх обращенной, золотой кавалерский крест; над крестом стрела, желез-ком вверх. В павершье шлема пять строусовых пе-рьев. W polu niebieskiem w podkowie ocelami w górę przewróconej krzyż kawalerski złoty, nad krzyżem strzała źelezcem w górę. W szczycie hełmu pięć piór strusich. 02


  Предыдущая Первая Следующая