Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 110Употребляютз его: Używają go: Кароси, фамплия вышедшая из Риталии. Филппп Кароси в-1787 году пожалован от Князя Михаила Поиятовскаго, Примаса Епископа Краковскаго и Князя Севсрскаго, грамотою на пользование правами и преимуществами дворянства и гражданства в Княжестве Северском. Таковое пожалование утверждено Сеймовым постановлением 1790 года, коим Дворяне Княжества Се-верскаго сравнены в правах и обя-занностях с Дворянами Королевства Польскаго. Carosi albo Karosi, rodzina z Włoch pochodząca. Z niej Filip Karosi, xv roku 1787 otrzymał In-digenat od Michała Księcia Poniatowskiego, Prymasa Biskupa Krakowskiego, a zarazem Księcia Sie-xvierskiego, na użyxvanie przywilejów szlachectxva i obyxvatelstwa w tómże Księstwie Siewierskiem. Nadanie takowe potwierdzone zostało przez Uchwałę Sejmu z roku 1790, która Szlachtę Księstwa Siewierskiego xve xvszystkich przywilejach i obowiąz-kach z szlachtą ówczasoxvcgo Królestwa Polskiego porównała. ГЕРБ КАЗАФРАНКА. В щитЬ разчетверенпом, с дворянскою короною, в по-лях иакрест золотых и се- HERB CASAFRANCA. Na tarrzy przećwiertowanej i sama koroną szlachecką pokrytej , w polach na krzyż zło- 116


  Предыдущая Первая Следующая