Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 123В голубом ПОЛЬ золотой полумесяц рогами вверх, с золотыми при них звездами; из под него выходить такой же полумесяц с звездою, рогами вправо. В навершье шлема пять строусовых перьев. Употребляют^ его: Орлевские, жительствовавшие в прежнем Мазовецком Воевод-стве. Из них Осип пз-Орлева на-Коптах Орлевский, Подстолий Черской Земли, в 1764 году подписался на акте избрания в Короли Станислава Понятовскаго. W polu niebieskiem złoty księżyc rogami do góry, przy rogach po jednej złotej gwieździe. Z niego wychodzi na dół pół takiegoż księżyca z gwiazdą w prawo. W szczycie hełmu pięć piór strusich. Używają go: Orlewscy, w dawnem Województwie Mazowieckiem zamieszkali. Z tych Józef z Orlewa na Kątach . Orlewski, Podstoli Ziemi Czerskiej, w roku 1764 elekcyę Króla Stanisława Poniatowskiego podpisał. 129


  Предыдущая Первая Следующая