Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 6сном поль, две косы накрест, концами сверх, а остреем к срединв щита; в точке их пресечения сходятся сверху и снизу два меча золотом оправленные. Над графскою короною шлем с золотыми решет-ками, цепочкою н медалью, увнчанный дворянскою короною, в которой три строусовыя пера, крайния два красныя,а,среднее желтое. Намет красный, с золотым подбоем. Дворяяский род Александровичей, с прозвнщем Вито.тдт», издавна водворпвшийся в Великом Княже-стве Лптовском, заннмал там важныя места по гражданской и по военной части; в XVIII же сто-летии потомки онаго, переселясь в Польшу, начали исправлять высшия должности в Королевстве. Из них именно Ѳома Александровича Воевода Подляский, был Маршал-ком Двора Короля Станислава Августа и пожалован от него орденами: Св. Станислава и Белаго Орла. Сын Ѳомы Александровича Станислав возведен в Графское достоинство грамотою Франца II Императора Римскаго, Короля Галпции и Лодомерии, 1800 года Октября 9 дня, с сохранением прежняго герба его Александрович называемая. wonem dwie kosy na krzyż, końcami w górę, a ostrzem do środka tarczy; w złączeniu ich schodzą się z góry i z dołu dwa miecze w złoto oprawne. Nad koroną hrabiowską hełm, z kratkami, łańcuchem i medalionem złotemi, koroną szlachecką nakryty, w której są utkwione trzy pióra strusie; z tych skrajne czerwone, a środkowe żółte. Labry czerwone złotem podszyte. Rodzina szlachecka Aleksandrowiczów , przydomku Witold, dawniej była osiadłą w Wielkićm Księstwie Litewskićm, gdzie jej członkowie, tak w zawodzie wojskowym jak i cywilnym, wysokie stanowisko zajmowali. W XVIII wieku potomkowie rodziny tej przeniósłszy się do Polski, zaczęli piastować w Koronie znakomite urzędy. Z tych mianowicie Tomasz Aleksandrowicz Wojewoda Podlaski, był Marszałkiem Dworu Króla Stanisława Augusta, i od tegoż Monarchy Orderami Sgo Stanisława i Orła Białego ozdobiony. Syn zaś jego Stanisław, pierwszy do godności hrabiowskiej wyniesiony przez Cesarza Rzymskiego, Króla Galicyi i Lodomeryi, Franciszka II, w dniu 9 Października 1800 roku, Dyplom na tę godność z zachowaniem dawnego herbu Aleksandrowicz zwanego, otrzymał.


  Предыдущая Первая     Следующая