Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 15Над коропою стальпой шлем, с золотою ршеткою, увнчанный дворянскою коропою, а в навершье его, выходящий из золотой вазы черный пес, вправо. Намет красный, подбитый сереброи. Старинный дворянский род пз-Лпптовы-п-Оравы Коморовских еще в 1469 году возведен в Графское достоинство Матвеем Королем Вектерским и Чешским; вскоре потом переселился в Польшу, где некоторые из членов его занимали высшия должности. Фамилии этой Игнатий и Куприан Коморовские, в 1803 году, утверждены в Граф-ском достоинстве Императором Рпмским Королем Галиции и Ло-домерии Францом II с сохране-нием стариннаго их герба Корчак называемаго, и с украшением его знаками Графскаго достоинства. coraz krótsze. Nad koroną hełm stalowy ze złotą kratką, szlachecką koroną ozdobiony, a w szczycie jego pół psa czarnego z donicy złotej, wprawo. Labryczerwone srebrem podszyte. Starożytna rodzina szlachecka z Liptowy i Orawy Komorowskich, w roku jeszcze 14-69 do godności Hrabiów wyniesioną była, przez Macieja Króla Węgierskiego i Czeskiego. Wkrótce później z Węgier przeniosła się do Polski, gdzie niektórzy jej członkowie wysokie piastowali Urzędy. Z tej rodziny pochodzącym Ignacemu i Cy-pryanowi Komorowskim, w r. 1803 Cesarz Rzymski Król Galicyi i Lodo-meryi Franciszek II używanie tytułu Hrabiowskiego potwierdził, herb Korczak oddawna przez rodzinę Komorowskich używany, bez żadnej zmiany zachowując, z dodatkami tylko rodzinom hrabiowskim właściwemi. 15


  Предыдущая Первая Следующая