Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 26лубом поле золотая Лелива, т. е. полумесяц рогами вверх, под звездою. Над графскою короною шлем дворянскою короною увенчанный, с золотыми решетками и такою же медалью на цепн висящею; в навершье шлема выходить вправо золотой лев, держащий в лапах лнк-торский пук. Намет голубой с золотым подбоем. Щпт лежит на скрещепных между собою ликторском золотом пукеи мечес золотою оправою. Графы пз-Гранова Водзпцкие, ирпиадлежа к Польскпм дворянам герба Лелива, пропсходят от Франциска пз-Гранова Водзпцкаго, Старосты Гржпбовскаго, который возведен в Графское достоинство грамотою Франца II Императора Рпмскаго, Короля Га.ипцип u Лодоме-рип, в 16 день Октября 1800 г. bieskićm złota Leliica, to jest, księżyc rogami w górę, a nad nim gwiazda. Nad koroną hrabiowską hełm szlachecką koroną ozdobiony, z kratkami złotemi, i takimze medalionem na łańcuchu zawieszonym; w szczycie tego hełmu wychodzi złoty lew w prawo, pęk liktorski w łapach trzymający. Labry niebieskie złotem podszyte. Tarcza lezy na złotym pęku liktorskim i mieczu w złoto oprawnym, które się w środku z sobą krzyżują. Rodzina Hrabiów z Granowa Wo-dzickich pochodzi z szlachty Polskiej herbu Leliwa używającej, i bierze początek od Franciszka z Granowa Wodzickiego, Starosty Grzybowskiego, którego do godności Hrabiego wy. niósł Cesarz Rzymski, Król Galicyi i Lodomeryi Franciszek II, Dyplomem z dnia 16 Października 1800 r. 26


  Предыдущая Первая Следующая