Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 31графскою короною, в красном поле, стрела золотая, жел ьзком вверх, на золотой подкове. В короне две вооруженныя руки, соединенныя в плечах и держащия золотую подкову. В опорах два великана в вен-ках на голове и бедрах, опирающееся на палицы. Дворянский род пз-Кпкола Збо-янскпх, употреблявших герб Огончик, в бывшей Земле До-бржинской, служил Польше враз-ных должностях. Фамилии этой Франциск - Ксаверий из - Кикола Збопнский пожалован в Графское достоинство грамотою Короля Прусскаго Фридриха-Вильгельма III, 1798 года июня 5 дня, с изменением и украшением прежняго фампльнаго герба, соответственно новому достоинству. Новопожалованный Граф Збопнский, Орденов Белаго Орла и Св. Станислава Кавалер, был после 1815 года Сенатором Воеводою Царства Польскаго. nakrytej, w polu czerwonem strzała złota zeleżcem do góry na złotej podkowie. W koronie dwie zbrojne ręce, w ramionach z sobą złączone, podkowę złotą trzymające. W pobocznicach dwa olbrzymy, wieńcami na głowach i biodrach przepasane, na maczugach się podpierające. Rodzina szlachecka z Kikoła Zbo-inskich herbu Ogończyk używająca, w Ziemi Dobrzyńskiej osiadła. Członkowie onej różne Urzędy w Polsce sprawowali. Z tej rodziny pochodzącego Franciszka Ksawerego z Kikoła Zboińskiego, Król Pruski Fryderyk Wilhelm III do godności hrabiowskiej wyniósł Dyplomem z dnia 5 Czerwca 1798 roku, zmieniając mu godła dawnego herbu, i dodając do niego ozdoby tej nowej godności odpowiednie. Nowomianowany Hrabia Zbo-iński, Kawaler Orderu Orła Białego i Sgo Stanisława, był po roku 1815 Senatorem Wojewodą Królestwa Polskiego. 31


  Предыдущая Первая Следующая