Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 143Тем же гербом пользуются еще Домбровские происходящее от Станислава, который за военный заслуги возведен в дворянство в!676 году Королем Польским Яном III Собескнм. Tym samym herbem pieczętują się również Dąbrowscy, pochodzący od Stanisława, którego nagradzając za waleczność imęztwo, Jan III Sobieski Król Polski, w roku 1676 do godności szlacheckiej wyniósł. ГЕРБ Д E Б О Л И. HERB D E В O L I. В серебряном поле два льва, друг к другу обращенные, держат церковный нод-свьчишк. Над щнтои дворянская корона. Употребллютз его: Деболи, вышедшие из Франции во время царствования Яна-Казнмира и сопричисленные к польскому дворянству, с переменою фамилин de Beaulieu в Деболи. Из них мноиие в последствии исправляли разный должности. Августпн Деболи, в 1787 году, был Послом и Нолномочным Министром Речп Посполитой при Императорско-Рос-сийском Дворе, u в том-же году W polu srebrnćm dwa lwy ku sobie zwrócone trzymające świecznik kościelny. Nad tarczą sama szlachecka korona. Używają go: De bo li, rodzina pochodząca z Francyi, za panowania Króla Jana Każmirza w Polsce osiadła, i tu do przywilejów szlachectwa przypuszczona ; przyczem pierwotne nazwisko De Beaulieu, na Deboli przemieniła. Członkowie tej rodziny w następnych czasach różne urzędy w kraju piastowali. Augustyn Deboli, był w roku 1787 Posłem i Ministrem Pełnomocnym Rzeczypospolitej przy Dworze


  Предыдущая Первая Следующая