Жития святых, патерики, прологи, минеи, фрагменты хроник, апокрифы.
С. В. Булгаков Настольная книга священно-церковно служителя. Полное издание 1913 года
 
  Предыдущая Следующая  

С. В. Булгаков
Настольная книга священно-церковно служителя.
Полное издание 1913 года
стр. 268

Увеличить страницу
248 И ΊΟ Л ь. 5. в молитвах и славословиях от вечера до третьего часа дня. Блаженный все это исполнял послушно. Любя смиренномудрие и ненавидя славу человеческую, св. Аеанасий удалился с горы Кимина, особенно опасаясь того, что св. старец сделает его вместо себя игуменом. Оставляя Ки-мин, он взял с собою только две книги, им же самим написанныя — Четвероевангелие и Апостол, а также священный кукуль преподобного старца, который он всегда носил, как душеполезное ограждение, и удалился на Аеон (в начале 960 г.). Здесь он жил среди безмолвников, как простой неграмотный инок, исполняя всякое послушание, высокое и низкое, и пфременив здесь свое имя (на Варнаву). Но не мог и здесь укрыться светильник Божий в безвестности: слава о нем распространилась по всему Аоону. Многие каждый день приходили к нему для душевной пользы. Св. Афанасий при помощи полководца (впоследствии императора) Никифора Фоки построил обитель, в которой и был игуменом. Слава добродетелей св. Аоанасия пронеслась далеко по всему христианскому миру. Не одни Аеонские отшельники оставляли свое безмолвие и приходили к нему, считая жизнь под его руководством лучше уединения: к нему являлись странники из Греции, из древнего Рима, Италии, и других мест, — иноки и мирские, простые и благородные, бедные и богатые, — и искали его водительства по пути к небу; являлись даже игумены и епископы, оставляя свое начальствование, чтобы жить под его уиравленифм. За свою св. жизнь пр. Аеанасий был удостоен дара чудо-творений: знамением креста он исцелял болезни и молитвою прогонял саранчу. Пр. Аоанасий предвидел и иредсказал время и образ своей кончины. В полном сознании наступившая времени своего отшествия из сего мира он скончался (в 1000 г.), быв завален вместе с 6-ю строителями обрушившимся верхом соборного купола, который он осматривал. Тропарь, гл. 3. Еже во плоти житгю твоему удивишася ангель-стии чины, како с телом к невидимым сплетенгем исшел еси, прис-нославне, и уязвил еси демонскгя полки; отонудуже, Аоанасие, Христос тебе воздаде богатыми дарованьми: сего ради отче, моли спастися душам нашим. Кондак, гл. 8. Яко невещественных существ зрителя изрядна, и деятельна сказителя всеистинна, взывает тя стадо твое, Богоглаголь-ниче: не оскудей моля о рабех твоих, избаеитися напастей и обхождение, вопиющим ти: радуйся отче Афанасие. Парем. 1) см. — 1-ю 9 янв.; 2) -3-ю 1 янв.; 3) — 1-ю 1 апр. Проч. см. 1 апр.1). Идеже храм, творим бдениф. 1) По разъяснению Ц. Вед., 5 июля следует отправлять полѵелеиную службу пр. Сергию Радонежскому вместе с простою службою ир. Аоанаеию, подобно тому как положено 8 мая пр. Арсению (Ц. Вед. 189Н, 6). + Обретение честных мощей пр. и богоноснато отца нашего ΟίύΓΙλ игумена, Радонежского чудотворца. Перед своею блаженной кончиною' пр. Сергий (см. 25 сент.), по своему смирению, завещал братии похоронить его на общем монастырском кладбище. После кончины преподобного братия обратилась за советом о месте его погребения к митр. Киприану, который, но рассуждении о том, где ириличнее погребсти преподобного, приказал положить его в церкви монастыря, у южной её стены, близ алтаря. В тфчение 30 лет мощи преподобного находились в земле, а затем были изнессны из неё, или открыты, но особому откровению. Близ монастыря преподобного жил один благочестивый человек, который имел к пр. Сергию великую веру, и часто ириходил молиться к нему. В одну ночь явился ему во сне преподобный и сказал: "возвести игумена монастыря, что напрасно столько времени оставляюсь меня во гробе покрытого землей, в которой вода затопляет тело мое". Благочестивый муж со страхом и радостью поспешил передать слова преподобного игумену монастыря, пр. Никону (см. 17 нояб.). Пр. Никон сообщил о возвещенном ему всей братии монастыря, и все возрадовались и решили изнести из земли

  Предыдущая все страницы Следующая  
На Главную
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
карта библиотеки

Новости