Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 1.
стр. 48ГЕРБ ГОДЗеМБА. HERB GODZIEMBA. В красном поле, сосна о трех верхушках н пяти кор-нях. Внавершье шлема воин в бропе и остроконечпой шап-ке, с подобною как в щите сосною в правой руке, a левую прнложнвший к рукояти меча. Употребляют^ его: Цвалины п.ш Чвалины. Мп- хапл Цвалппа, прежде 1 525 года, куппл в Прусской провппцип пус-стошп Чвалпп-Стрпиелышк п Ды-бова, па копх возыпклп потом сопменныя пм деревнп. Домбские, пппиущиеся пз-Лю-бранца. Пз ппх Станпслав в 1788 году был Послом Воеводства Бржеско - Куявскаго; Казп-мир, Мечнпк Иновроц.иавский, в W polu czerwonem sosna о trzech wierzchołkach i o pięciu korzeniach. W szczycie hełmu rycerz w zbroi i czapce spiczastej, w prawej ręce podobnąz sosnę jak w tarczy, a lewą za rękojeść miecza trzymający. Używają go: Gwalinowie albo Czwalino-wie. Z tej rodziny Michał, przed rokiem 1525 był nabywcą gruntów dziedzicznych Czwalin - Strzelnik i Dybowa w prowincyi Pruskiej, na których następnie tegoż nazwiska wsie pozakładane zostały. Dąbscy albo Dąmbscy, piszący się z Lubrańca. Z tych Stanisław, w roku 1788 był posłem z Województwa Brzesko-Kujawskiego. Kaz-mirz. Miecznik Inowrocławski, wro- 50


  Предыдущая Первая Следующая