Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 5силий Данилович Збаражский был родоначальииком Кпязеии Вишневец-ких, которых герб приняли Князья Воронецкие. Потомок сих по-следних Князь Василиии Воронецкий имел сыновей Антона и Осипа, над которыми, Королевскою приви-легиею 1784 года, учреждена была опека. Княжь Антоновы сыновья Еремий и Эварист и дочь Елеонора Воронецкие доказали права свои на Княжеское достоинство. brata Władysława Jagiełły. Powyżej rzeczony Wasil Daniłowicz Książe Zbarazki, był również głową rodziny Książąt Wiśniowieckich, których herb przyjęli dla siebie Książęta Woro-nieccy. Z tych Bazyli Książe Wo-roniecki miał synów Antoniego i Józefa , nad którymi opieka przywilejem Królewskim z roku 1784 ustanowioną została. Potomstwo Antoniego: Jeremiasz, Ewaryst i Eleonora, Książęta Korybut Woronieccy, prawa swe do używania tytułu Książęcego usprawiedliwili. ГЕРБ Г P А Ф О В АЛЕКСАНДРОВИЧЕЙ. В щите с золотою окраиною и графскою короною, в кра- HERB HRABIÓW ALEKSANDROWICZÓW. Na tarczy ze skrajem złotym i koroną hrabiowską, w poluczer-


  Предыдущая Первая Следующая