Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 18ГЕРБ Г Р А Ф О В КРУКОВЕЦКИХ. В щите разчетверенном на-кинут щиток, в голубом поле котораго зубрья голова, проткнутая мечем накось от праваго угла к левому. В по-лях щита золотых и красных накрест, в первом: черный двуглавый орел, с вензело-вым на груди изображением Риискаго Императора ИОСИФЭ II; во втором, рыба серебряная, головою вправо; в третем, три копья звездообразно, среднее железком вниз; а в четвер- HERB HRABIÓW KRUKOWIECKICH. Na środek tarczy przećwier-towanej rzucona mniejsza tarcza, na której w polu niebieskiem, głowa żubra, mieczem skośnie od prawego ku lewemu przebita. W polach głównej tarczy, na krzyż złotych i czerwonych, w pierwszem: czarny orzeł dwój-głowy, na piersiach złotą cyfrę Cesarza Rzymskiego Józefa II. mający; w drugiem: ryba srebrna głową w prawo; w trzeciem: trzy włócznie w gwiazdę, z których środkowa zeleżcem na dół, a 18


  Предыдущая Первая Следующая