Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 28Антон Волловпч, Кастелян Ме-рецкий, грамотою Короля Прусскаго Фридриха Вилгельма III, 1798 года июня 5 дня; при чем прежний фамильный герб его, Богорыя, получил новый вид, как изображено в ри-сунке. szlelan Merecki, pierwszy z rodziny Wołłowiczów do godności Hrabiego przez Najjaśniejszego Króla Pruskiego Fryderyka Wilhelma III wyniesiony, Dyplom na tę godność w dniu 5 Czerwca 1798 r. otrzymał. Dyplomatem tym pierwiastkowy herb rodziny Bo-gorya, zmieniony został nowo mianowanemu Hrabiemu, w sposób jak rysunek przedstawia. ГЕРБ ГРАФОВ ЗАМОЙСКИХ В щите разчетверенном накинуть щиток, в красном поле котораго три золотыя копья звездообразно, среднее желез-ком вннз. В полях щита голубых и золотых накрест, HERB HRABIÓW ZAMOJSKICH. Na środek tarczy przećwierto-wanej, rzucona mniejsza tarcza, na której w polu czerwonem trzy włócznie złote w gwiazdę, z tych środkowa zelezcem na dół. W polach głównej tarczy, na krzyż 28


  Предыдущая Первая Следующая