Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.

 
 
 
использует технологию Google и индексирует только интернет-библиотеки с книгами в свободном доступе
 
Ломоносов: жизнь, творчество, эпоха
 
  Предыдущаявсе страницы

Следующая  

Гербовник дворянских родов Царства Польского.Часть 2.
стр. 29в первом: золотой лев влево, а в четвергом такой же лев вправо; во втором же и третем по каменной башнв. Щит на-крыт графскою короною, над которой четыре шлема с золотыми решеткамн и такими же медалями на золотых цепях, все увнчанные дворянскими коронами. В навершьях, перваго шлема: золотой лев выходящий вльво; втораго, три золотыя копья как в щнткТи, между двух буйволовых рогов; третяго, серый козел, выходящий вправо, а четвертаго, черный орел. Намет от двух средних шлемов красный, а от край-ннх голубой, с золотым под-боем. В опорах два витязя, опнрающиеся на золотыя копья, в броне и шлемах украшен-ньтх красными, желтыми и голубыми перьями. Род Графов Замойскнх пронс-ходнт из старинных Польскпх дворян, которые заиимали высшия места в государстве. Потомков этой фамнлип Ивана-Якова Воеводу Подольскаго и Андрея Воеводу Ино-вроцлавскаго, Великаго Канцлера niebieskich i złotych, w риёг-wszćm: lew złoty w lewo, a w czwartem takiz lew w prawo obrócony; w drugićm i trzeciem: w każdem wieża kamienna. Tarcza główna koroną hrabiowską nakryta, nad którą cztery hełmy ze złotemi kratkami i takiemiz medalionami na złotych łańcuchach, i wszystkie koronami szla-checkiemi ozdobione. W szczycie pierwszego hełmu: lew złoty, w lewo wyskakujący, w szczycie drugiego: trzy włócznie złote, jak w małej tarczy, między dwoma bawolemi rogami; w szczycie trzeciego: kozieł szary w prawo wyskakujący; a czwartego zaś orzeł czarny. Labry od dwóch środkowych hełmów czerwone, od skrajnych zaś, niebieskie; jedne i drugie złotem podszyte. W pobocznicach dwaj rycerze w zbroi i w hełmach, czerwonemi żółtemi i niebieskiemi piórami strusiemi ozdobionych, na ko-pijach złotych oparci. Rodzina Hrabiów z Zamościa Zamojskich , pochodzi ze starożytnej szlachty Polskiej, której członkowie wysokie Urzędy w kraju piastowali. Tej rodziny potomków : Jana Jakóba, Wojewodę Podolskiego i Andrzeja Wojewodę Inowrocławskiego, Kan- 29


  Предыдущая Первая Следующая